18 ธ.ค.58 การแข่งขันกอล์ฟ พลพัฒนา 1 (ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.)
24 ธ.ค.58 การแข่งขันกอล์ฟ มทบ.16 (ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.)
25 ธ.ค.58 การแข่งขันกอล์ฟ กลุ่มยุทธบริการ (ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.)
22 ม.ค.59 การแข่งขันกอล์ฟ มทบ.15 (ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.)
30 ม.ค.59 การแข่งขันกอล์ฟสิงห์แม่กลอง (ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.)
13-14 ก.พ.59 การแข่งขันกอล์ฟสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
16 ก.พ.59 ปิดสนามตั้งแต่เวลา 06.00 - 13.00
18 ก.พ.59 ปิดสนามตั้งแต่เวลา 06.00 - 13.00
27 ก.พ.59 การแข่งขันกอล์ฟชมรมสิงห์ราชบุรี ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00
4 พ.ค.59 การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารใน จว.ราชบุรี
9 ก.ย.59 การแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กรมฝ่ายยุทธบริการ ครั้งที่ 4/2559 ปิดสนามตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น.
14 ต.ค.59 การแข่งขันกอล์ฟสภาอุตสาหกรรม ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.
21 ต.ค.59 การแข่งขันกอล์ฟสมาคมชาวใต้ ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.
11 พ.ย..59 การแข่งขันกอล์ฟโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.
19 พ.ย.59 การแข่งขันกอล์ฟสาธารณะสุขจังหวัดราชบุรี ปิดสนามตั้งแต่เวลา 12.00 - 18.00 น.